Jaki wpływ ma temperatura wody na ryby?

Temperatura ma wpływ na szereg procesów fizjologicznych. Gwałtowne zmiany temperatury mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie organizmów żywych. W szczególności dla organizmów żyjących w określonych biotopach. W chłodnych wodach ryby zmniejszają swój metabolizm przez co zapotrzebowanie na tlen spada, natomiast w wodach tropikalnych przy wyższej temperatuże zmniejszają się właściwości wody przez co tlen w niej rozpuszczony szybciej przenika do atmosfery. Dlatego w zbiornikach wód tropikalnych stosujemy dodatkowe napowietrzanie w postaci pomp napowietrzających przez co unikniemy problemów z oddychaniem organizmów żywych jak i tak zwanego „głodu tlenowego”. Oczywiście niektóre gatunki ryb, do rozrodu, potrzebują obniżenia jak i podwyższenia temperatury wody, dlatego musimy robić to stopniowo.