Czym jest amoniak?

Amoniak ( NH3 ) jest substancją toksyczną, powstałą z odpadów azotowych, występujących w akwarium. W większym stężeniu jest w stanie wywołać groźne choroby, a także zabić organizmy żywe. Powstaje w trakcie rozkładu substancji organicznych, a także jako produkt uboczny metabolizmu ryb.